– Frivillig arbeid er avgjerande for eit aktivt og levande lokalsamfunn

foto