Millionprosjekt skal utnytte ressursane på Risneset betre

foto