Han har lenge vore skulda for å ha tent på huset sitt – no har det skjedd ei brå vending i saka