- Per Arne lærte meg at vi måtte ta vare på kvarandre medan vi er her

foto