Nybygget er planlagt levert frå Havyard Leirvik til sommaren 2008. Kontrakten har oppstart ved levering av fartøyet. Hovudoperasjonsområdet vil vere US Gulf. Kontrakten er inngått på marknadsmessige vilkår for denne type fartøy. Phoenix International Inc er leverandør av tenester innan mellom anna subsea-konstruksjonar, ROV og dykkaroperasjonar. Selskapet har om lag 280 tilsette og har klientar innan den kommersielle marknaden og forsvaret. Phoenix har seks kontor i USA. Denne kontrakten vil bli administrert frå kontoret deira i Houston. Fartøyet vil få namnet Havila Phoenix.