Ørsta–Volda lufthavn, Hovden. Foto: arkiv

Samferdselsdepartementet har fornya konsesjonen til Widerøe til å trafikkere Ørsta–Volda lufthamn, Hovden.

Samferdsledepartementet har på landsbasis tildelt kontraktar på 18 regionale flyruter, inkludert rutene Ørsta–Volda - Oslo og Ørsta–Volda - Bergen.

Denne avtalen strekkjer seg frå 1. april 2012 til 31. mars 2016 og vil gje garanti om seks flygningar kvar dag og auka setekapasitet med 19 prosent.