Av dei 132 stemmene var det heile 82,6 prosent som oppfordra vegstyresmaktene til å stramme opp ferjereiarlaget. Det vil seie 109 stemmer. Resten, 17,4 prosent (23) røsta nei på spørsmålet om vegstyresmaktene burde ta eit oppgjer med ferjeselskapet. Vekas spørsmål i veke 6 dreier seg om ein annan aktuell debatt: Bør stat og kyrkje skilje lag? Det er berre å stemme.