Alle partia i Ulstein kommunestyre får utbetalt eit fast beløp i kommunal stønad og gruppestønad. Denne støtta er på til saman 3 000 kroner til kvart parti.

I tillegg får parti utbetalt støtte etter kor mange representantar dei har i kommunestyret. Den totale støtta til kvart parti er som følgjer:

Ulstein Høgre20 280 kroner
Ulstein Ap15 960 kroner
Ulstein Frp11 640 kroner
Ulstein KrF9 480 kroner
Ulstein Venstre9 480 kroner
Ulstein Sp5 160 kroner

Til saman blir det utbetalt 72 000 kroner i partistøtte i Ulstein i 2013.