Er det rimeleg å kreve av lærarstudentar og lærarar at dei har kunnskap om og kompetanse i det dei skal undervise i?

foto