– Det finst ingen absolutt foreldringsfrist i denne saka