Kommuneoverlegen meiner smitteutbrotet er på veg tilbake