Ser det som ei dårleg løysing å gå ut av avtalen

foto