Private barnehagar saksøkjer fleire kommunar

foto