Ei liste står i fare for å ikkje bli godkjend

foto