To av dei andre nominerte reiarlaga høyrer heime i den maritime klyngja på Sunnmøre: Farstad Shipping i Ålesund og Olympic Shipping i Herøy. Det fjerde nominerte er Eidesvik Offshore i Hordaland. I statuttane heiter det at prisen skal delast ut til det reiarlaget som har utmerkt seg i drifta av skipa, og som kan vise til gode resultat når det gjeld vekst, tryggleik, kvalitet, effektivitet og miljø. Rolls-Royce for innovasjon Farstad Shipping er saman med Rolls-Royce også nominert i kategorien innovasjon, skriv Sunnmørsposten. Nomineringa kjem av utvikling og bruk av automatisert utstyr for byting av kjettingkablar på ankerhandteringsvinsjar.