Bustadene skal vere i Holmevegen på Saunes. Bustadene er tenkt som praktiske og enkle 4-roms leilegheiter med sportsbod som totalt utgjer eit bruksareal på 91 kvadratmeter. Bustadene vil få universell utforming og prisen på kvar bustad vil vere på rundt 1,8 millionar.