- Det gode livet er sett som motto for kvinnehelga på Rjånes ungdomssenter 3. – 4. mars. Opplegget omfattar både tur til atelieret til glaskunstnar Herdis Rotevatn og filtmakar Solveig Myren og samlingar om Guds ord og misjonen. Og sjølvsagt vert det god og sunn mat å få. Ved velkomsten vil det til dømes bli servert kaffi og frukt, heiter det i ei pressemelding frå Norsk Luthersk Misjonssamband. To gjestar vert med på kvinnehelga. Det er Synnøve Spanne, som arbeider som vegleiar og sjelesørgjar på Fjellhaug Skoler i Oslo, og Ragnhild Kristine Vartdal, som er programprodusent i Norea mediemisjon. Spanne skal vere andaktshaldar og Vartdal vil presentere ei sak som vert kalla Prosjekt Hanna. - Eg gler meg veldig til å få vere på Rjånes desse dagane, seier Synnøve Spanne. I det daglege har ho nær kontakt med unge, men ho seier det er fint å få møte både morsgenerasjonen og dei som eventuelt er litt eldre eller yngre. - Er du prega av erfaringa med sjelesorg når du står på talarstolen? - At eg ofte er opptatt av å trøyste og hjelpe i kvardagen, vil kanskje skine igjennom i andaktene mine. Eg trur nok det, seier Synnøve Spanne, som førebels ikkje kan seie heilt sikkert kva ho kjem til å stanse ved i dei tre andaktene. Ragnhild Kristin Vartdal fortel at Prosjekt Hanna mellom anna omfattar radioprogrammet Håpets kvinner, som vert sendt på 30 språk frå 320 stasjonar i ei rekkje land. Norea mediemisjon støttar sendingane til Albania, Kambodsja, Turkmenistan og Usbekistan. - Eg kjem til å fortelje mest frå Kambodsja, for der var eg i fjor. Eg opplevde mykje og har både bilete, film og lyd. Håpets kvinner er eit program som har dubbelt siktemål. For det fyrste tenkjer vi på tilhøyraren si sjel, at evangeliet må nå inn. Og for det andre vert det undervist om praktiske spørsmål som kan hjelpe undertrykte kvinner i ein vanskeleg kvardag. Radioen er langt viktigare i mange andre land enn han er her i Noreg. For mange kan det dei får høyre gjennom desse sendingane vere heilt avgjerande. - Du er eigentleg frå Vartdal. Korleis trur du det vert å kome til Rjånes? - Jau, eg gler meg. Eg har vore med på liknande opplegg før og veit at dette er ei sak som engasjerer, svarar Ragnhild Kristin Vartdal.

Ragnhild Kristine Vartdal, som er programprodusent i Norea mediemisjon.