Torsdag var det matematikkdag for alle klassene ved Hasund skule. Første klasse brukte halve dagen på matematikken, medan dei andre klassene var sysselsette med praktisk matematikk heile dagen. Heile skuleområdet vart teke i bruk. Elevane skulle mellom anna springe på idealtid, vere med på ringspel, ta seg ei runde med geometrikortspel, rekne ut volum, kopiere legofigurar og forme bilete av geometriske figurar. Fagleg ansvarleg for dagen var lærar Bodil Grønli. Elevane vart delt inn i grupper på fire elevar, og dei veksla mellom sju ulike stasjonar. Lærarar, assistentar og ein del foreldre var utplasserte på stasjonane for å rettleie. Matematikk er eit av satsingsområda i grunnskulen, og Bodil Grønli opplyser at målet med matematikkdagen er at elevane skal få auga opp for at matematikk er meir enn papir og blyant.

For teoretisk

Det er min påstand at matematikken har blitt alt for teoretisk i skulen, og at det blir verre til høgare opp vi kjem i klassetrinna. Dermed misser ein god del elevar interessa for matematikk, og det blir eit fag berre for teoretikarane, seier Grønli. Ho meiner folk treng matematikkunnskap når dei skal tapetsere eit rom, måle, leggje eit golvbelegg, koke suppe og auke opp ei matoppskrift - til dømes. Og at jenter er dårlegare enn gutar i matematikk er forresten ein myte som ho gjerne vil avlive. Kanskje er det myten som gjer at vi misser ein del jenter i dette faget. Det er mange jenter som er flinke i matematikk. Ved Hasund skule har dei to gonger tidlegare hatt matematikkundervisning i ei heil veke. Då vart vekene avslutta med løype der foreldra skulle vere med på å løyse praktisk matematikk på kveldstid. Torsdag var første gong alle elevane var samla samtidig til matematikkdag. Og det var tydeleg at elevane vart engasjerte i oppgåvene. Det var berre intense og blide andlet å sjå på dei ulike postane. Det er kjempekjekt. No skal vi til på figur nummer 8, svarar Sivert Haddal og Anna Regine Svendsen Aasen når lokalavisa spør korleis dei likar praktisk matematikk.

Karsten Warholm lærer volumrekning ved å stikke foten ned i ein vassbalje. Han tippa at foten ville trenge ut fire liter vatn, men målinga etter på synte at det var 1,8 liter som rann ut. Simon Sletteakk og Viktor Håndlykken kikar på i bakgrunnen.
Magnus Gjerde i klasse 1A har laga eit bilete av ein buss ved hjelp av papirbitar som er forma som rektangel, trekantar og sirklar.
Anita Røren sit bak ei kasse og ser på ein legofigur som er skjult for Susann og Amalie Teige Lauvåg. Røren fortel kor mange prikkar det er på dei ulike klossane, kva farge dei har og om dei skal leggjast på tvers, i same retning, opp på, under eller på sida. Ved hjelp av desse instruksjonane skal Susann og Amalie kopiere figuren, utan å sjå han.