Julaftan byrja alarmen på UV-anlegget til Hareid vassverk å kime. Og etter kvart kom det eit temmeleg brunt og humusrikt vatn ut gjennom kranene til abonnentane. Truleg var det eit lynnedslag i reinseanlegget til Hareid vassverk på Nesset som førte til vanskane med å reinse vatnet. Tredje juledag starta arbeidet med å reparere skadane, og det vart samtidig sendt inn vassprøver til analyse. Teknisk sjef Nils Yngve Nupen opplyser at resultatet av prøvene viser at det ikkje har vore farlege bakteriar i drikkevatnet. Anlegget er no reparert - og det er berre å demle i seg vatn.