Politiet fekk melding om utforkøyringa rundt klokka 14 i dag. Politi og ambulansepersonell rykte ut til staden, men politiet opplyser at ingen kom til skade i utforkøyringa. Det er heller ikkje mistanke om promillekøyring, i følgje politet. Bilen er enno ikkje fjerna, men den hindrar ikkje anna trafikk. Trafikken i Eiksundtunnelen går difor som normalt.