Valet skal skje under den ordinære generalforsamlinga 25. mai. Staden blir selskapet sitt hovudkontor i Hjørungavåg. Styret foreslår at generalforsamlinga vel dette styret: Karl Erik Kjelstad, styreleiar (gjenval som leiar for styret), Leif Borge (ny), Kristin Margrethe Devold (ikkje på val), Rebekka Glasser Herlofsen (ny), Njål Sævik (ikkje på val). I tillegg kjem 3 styremedlemer som dei tilsette sakl velje.