Litt etter klokka 13.00 Påskeaftan var ein person på øvingskøyring med sin far i område Gurskøya.

I en sving gjekk det gale og bilen køyrde av vegen og hamna ned ei skråning mot sjøen.  Til alt hell blei ingen av personane i bilen skadde.  Bilen blei totalskadd og måtte hentast opp att av bergingsbil.

Politiet sjekkar rutinemessig saken