Dei som var ute og rusla langs strendene seint om ettermiddagen påskeaftan, la sikkert merke til at det var ekstra stor fjøre.

På Hareidlandet gjekk sjøen litt over klokka 18 laurdag ned til 7 cm over sjøkartnull.

Det er ei av dei lågaste fjørene som har vore i år. Den lågaste inntraff 21. mars. Då gjekk sjøen ned til 17 cm under sjøkartnull – og det er svært sjeldan med slike verdiar på våre kantar.

Det ligg an til å bli stor fjøre også i dag, 1.- Påskedag. Berekningane seier 11 cm over sjøkartnull klokka 18, men dersom lufttrykket held seg høgt, kan vasstanden kome til å bli endå lågare.

I følgje tabellane er siste sjanse til ekstra stor gjøfjøre i år dagane 18. og 19. april. Då seier berekningane at fjøra vil gå ned til berre 6 cm over sjøkartnull. Høgt lufttrykk og frålandsvind kan kome til å trykke havet ytterlegare ned.

Årets hittil høgaste flo kom 10. januar. Då gjekk sjøen ved kysten av Hareidlandet 2 meter og 54 cm over sjøkartnull. I motsetning til gjøfjøra blir floa stimulert av lavtrykk og pålandsvind.