I Hareid kommune er det 153 personar som har førehandsrøysta.

Av dei var det 101 som røysta for at Hareid skal halde fram som ei eigen kommune.

36 personar meiner Hareid bør slå seg saman med Ålesund.

Det var 14 personar som røysta for at Hareid bør bli med i Runde kommune.

2 personar røysta blankt.

Vikebladet.no kjem med meir.