Ulstein formannskap vedtok tysdag denne veka å løyve 165 000 kroner i år til å få på plass ei større busslomme ved Ulstein vidaregåande skule.

Busslommene og busshaldeplassane ved skulen er ikkje dimensjonerte for talet på bussar som er der morgon og ettermiddag. Verst er det på ettermiddagane. Då kan det kome åtte bussar på ein gong, men det er berre plass til to bussar i busslomma. For bussane som skal nordover er det ikkje busslomme i det heile. Dette påverkar trafiggtryggleiken.

Formannskapet hadde med ein klausul i vedtaket sitt om at føresetnaden for at formannskapet løyver pengane er at fylkeskommunen løyver tilsvarande sum.

Nådde fram

Torsdag hadde representantar frå Ulstein kommune møte med vegvesenet og fylkeskommunen om trafikktryggleiken ved Ulstein vgs. Rådmann Einar Vik Arset stadfestar til Vikebladet Vestposten at kommunen fekk tilsegn om at fylkeskommunen stiller med sin del.

– Så no blir busslomma raskt iverksett, truleg alt over helga, seier rådmannen nøgd.