Trivelege krabatar besøkjer hytta i Oslofjorden

foto