Rådmannen seier nei til fotballhall:

Fotballhall blir dyrare enn rekna med

Fotballhallen i Hareid blir langt dyrare enn venta. Rådmannen meiner kommunen ikkje har råd til hallen.

Fotballhallen i Hareid blir langt dyrare enn venta. Rådmannen meiner kommunen ikkje har råd til hallen. Skisse: UtbyggingsTeknikk. 

Sport