Vart inspirerte i Ulstein Arena

I helga har judo-utøvarar frå Ulstein, Volda og Ålesund blitt inspirerte av den dyktige trenaren Knut Harefallet.
Sport

Om lag 30 utøvarar og trenarar var på plass i Ulstein Arena i helga, der dei vart leia av den mangeårige trenaren Knut Harefallet frå Fredrikstad. Harefallet har vore trenar i godt over 30 år og vart den yngste i Norge som vart tildelt 6. dan.