Val av styreleiar i IL Hødd Fotball:

Normark fekk fornya tillit - med minst mogleg margin

Ivar Morten Normark 

Sport

Mot slutten av årsmøtet i IL Hødd var det klart for val av medlemmane i dei ulike styra i klubben - der valet kring styreleiarvervet i fotballgruppa naturlegvis var det som hadde fått desidert mest merksemd i førevegen.