Tek opp att verva som leiar og nestleiar

Både Vegard Gjerde og Harald Møller held fram i verva som leiar og nestleiar i hovudstyret i Hareid IL. Måndag skreiv Sunnmørsposten av begge hadde trekt seg frå verva.   Foto: Anne Gry Eilertsen

Sport

Måndag skreiv Sunnmørsposten at både leiar Vegard Gjerde og nestleiar Harald Møller i hovudstyret i Hareid IL hadde valt å trekkje seg frå sine verv. Dette hadde avisa fått kjennskap til gjennom tilgang til intern e-postkorrespondanse.