Egenverdi var sterkast

Anna Nerland Aahjem, Vilde Sundal, Kethleen Lorenzo, Jenny Gjerde, Silje Årsbog Bjåstad, Trine Bjåstad. Andrine Nevstad var ikkje til stades under premieutdelinga.  

Sport

Sjå fleire bilete frå finalen i botnen av saka!