– Fotballen betyr mykje og er viktig for barn og unge

Jesper Törnqvist satsar på at det blir mogleg med meir regional opning av aktivitet denne sesongen, og at også breiddefotballen for vaksne skal få rulle  

Sport

Medan seniorlaga i dei øvste divisjonane må vente på å kome i gang med kampar, er det opning for dette i breiddefotballen for barn og unge. Utfordringa er at ein per i dag berre kan spele mot lag frå eigen kommune.