– Vi har plass til fleire

Få: Oppmøtet på treningsfeltet varierer ein heil del, men denne veka var det berre fem mann som dukka opp. Håpet er at fleire vil møte når det blir opna for kontaktfotball igjen.  

Sport

Breiddefotballen for vaksne står framleis i stampe. Over 13 månader etter den første nedstenginga av Norge får framleis ikkje dei nesten 50.000 breiddefotballspelarane trene normalt.