- Det vil bli eit løft for heile bygda

Må bidra: Berre å få rigge hallen til turntrening er som ei oppvarming i seg sjølv for gymnastane i Hareid IL. Før dei kan byrje treningane sine må alt utstyret riggast opp og før treninga er ferdig må det stuast vekk igjen.  

Sport

I 2022 er det 100 år sidan Hareid Turnlag vart skipa. Sidan då har namnet blitt endra til Hareid Idrettslag, men turngruppa er framleis ein svært aktiv del av idrettslaget.