Fekk løyve til tribunebygging

Det er i skråninga bak innbyttarbenkane det no skal settast opp tribune.  

Sport

Anleggsutvalet i Hødd Fotball har i lengre tid hatt planar om å bygge tribune på oppsida av treningsbana på Høddvoll.