Søndag går startskotet for Hareidsdølen Triatlon

Arrangementet vil i all hovudsak gå føre seg i området rundt Snipsøyrvatnet.

Klart for triatlon: Her ser ein eit knips frå Hareidsdølen Triatlon i 2019 - sist det var arragnert. Då var det om lag 500 personar innom Holesanden totalt.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll/Arkiv.

Sport

Arrangørane opplyste så seint som torsdag at det framleis var nokre ledige plassar att i Sprintklassen, der talet vart sett til totalt 75 deltakarar. Påmeldingsfristen gjekk ut fredag.