Omframt årsmøte om turnhall

Totalramma har auka med over 3 millionar kroner for hallen idrettslaget håpar å ha klar til romjula neste år.

Hovudstyret i Hareid IL inviterer til omframt årsmøte onsdag 17. november. Der vil ein ta opp bygging av turnhall i området mellom Hareidhallen og Pålhaugen. 

Sport

Hareid IL ønskjer å bygge ein turnhall på området nordaust for Hareidhallen. Hareid kommune har gitt idrettslaget tilsegn på leige av tomt mellom Hareidhallen og Pålhaugen og målet er at hallen skal opnast til 100-årsfeiringa av Hareid IL 28. desember 2022.