Wrele: - Ein vinn ikkje kampar på grunn av historie