Hødd susar vidare, men dette meiner profilane laget må bli betre på

foto