Smadra Førde og gjekk vidare til neste runde

foto