– Det er veldig kjekt at ho kjem hit. Ho gir oss mykje nyttig input, seier Malene Brevik Nesse om Bente Bjanes.

Det krev særs mykje trening for å bli god i RG, eller rytmisk gymnastikk. Medan jentene i IL Hødd si turngruppe gjorde seg klar til å gå ut på RG-matta fredag ettermiddag tok lokalavisa seg ein prat med Bente Bjanes. Ho var på besøk i Ulsteinhallen denne dagen for å saman med jentene i Hødd spikre saman programma for neste år.

Ho er ingen kven som helst innanfor rytmisk gymnastikk i Norge, då ho både er medlem av ei gruppe for toppidrett i Turnforbundet, samstundes som ho er trenar i Asker Turnforening, den suverent beste RG-klubben i Norge.

– Eg har vore her oppe mange gonger dei siste tre-fire åra. I løpet av den perioden har det utvikla seg fleire store talent blant utøvarane her oppe. Det er alltid vanskeleg å skape eit miljø som kan vekse vidare når det gjeld ein såpass liten idrett, og eg har hatt eit håp om at det skulle bli eit slikt miljø her i Ulsteinvik. Grunnlaget for det er veldig bra. Både i forhold til lokala dei no har og i forhold til regionen generelt. Eg trur det er mange moglegheiter her, seier Bjanes.

Ho forklarar at rytmisk gymnastikk først og fremst er ein sport for jenter som ikkje har lyst til å bli ballerinadansarar eller fotballspelarar.

– Det er ein meir feminin sport, og den tiltalar veldig mange jenter. Det er kjekt for meg å få komme hit til Ulsteinvik og sjå utviklinga til jentene her i regionen.

– Vi treng konkurrentar

Ho er som sagt trenar i Asker Turnforening, men jobbar også aktivt for å hjelpe klubbar kring om i Norge for at dei også skal kunne få fram utøvarar heilt i øvste noregsklasse.

– Klubben der eg er trenar er ein veldig sterk klubb. Men, vi treng konkurrentar, og vi treng at miljøet blir spreidd rundt i Norge.

Bjanes fortel at heile det siste VM-laget til Norge bestod av utøvarar frå Asker Turnforening, noko ho ikkje nødvendigvis synest er så bra. Ho vel å skryte av dei som satsar på RG i Ulsteinvik, og trekk blant anna fram Malene Brevik Nesse og søstera Sophie.

– Det er veldig viktig at det ikkje berre blir vi som hevdar oss blant dei beste. Her i Ulsteinvik har ein både Malene og Sofie som har hevda seg på høgt nivå. Det gror godt her, det veit eg, seier Bjanes.