Einar Magne Skeide fortel at dei skal bu i Manchester, men at rekrutteringsarbeidet i Crewe blir hovudsaka under turen - både fordi dei blir rekna for å vere dyktige på rekruttering og fordi dei er på det tredje nivået i England og dermed på eit nivå som Hødd kan samanlikne seg med. Det blir også sett av tid til å sjå på nokre kampar der borte. Heimeturen er 19. mars.