NFF og helsemyndigheitene møtast ikkje før 10. august

foto