Friidrettsgruppa lykkast ikkje å få valt ein etterfølgjar til Karen Topphol Midtflø på det ordinære årsmøtet, men i ettertid har nestleiar Bjørg Hatløy Andersen sagt ja til å ta over leiarvervet. Ny nestleiar blir Trond Welle.