- Tek ikkje omsyn til at dei er utan tap siste fire