Arbeidet med stadionanlegget har hatt god framdrift i vår. Dei som er i stadionområdet blir oppmoda om å ikkje krysse over og inn på grasteppet fordi dette vil kunne skape vanskar for avrettingsarbeidet.

Etter at løpebanene er avretta er det tid for asfaltering og legging av kunstdekke. Planen er å kunne opne Nye Hareid Stadion for friidrettstevlingar i august.