Ifølgje Høddvollhuset reknar ein med at det må gå seks veker etter operasjonen før André er på plass igjen. Det skulle med andre ord ligge til rette for at han får unna inngrepet og kjem seg i form i god tid før seriestart.