Søndag fekk Hødd handball sine dommaraspirantar dømme sine første kampar.

–Litt skummelt

– Det var litt skummelt, men du må berre hive deg ut i det, seier Ide Haakonsholm i pausen, etter at ho saman med trenaraspirantkollega Amanda Sundal har dømt i den første omgangen i G11-kampen mellom Hødd og Blindheim.

Dei spelar begge handball og dei trur at dei gjennom dommartreninga også kan vere med på å utvikle seg som spelarar.

– Du lærer ein del om spelet, men det vanskelegaste er kanskje å lære seg å stole på seg sjølv og at dei avgjerdene du tek som dommar er rette, seier Ide, medan dommarinstruktør Guri Brevik nikkar stadfestande frå sidelinja.

Før dei har kome så langt at dei får vere med å dømme kampar, har dei teke del på eit barnekampleiarkurs der dei har gått gjennom ein del teori og fått ein gjennomgang av regelverket. No ventar det dommarpraksis i minst 10 kampar før dei skal ta del på neste kurs.

Både Ide og Amanda spelar på J16-laget og fire andre spelarar frå dette laget, Fride Jonberg, Viona Shera, Martine Dyrhol Abrahamsen og Mari Hofset, tek også del i dommarutdanninga.

– Det er alltid behov for nye dommarar. Når desse seks har fullført dommarutdanninga vil Hødd Handball ha ti dommarar, fortel Guri Brevik. I dag har klubben fire dommarar som er kvalifiserte til å dømme seriekampar.

– Dommarutvikling er eitt av måla våre som klubb, seier Brevik som ser det som ein fordel at dei kan rekruttere nye dommarar frå rekkene av eigne handballspelarar.

– Då har du eit godt utgangspunkt når det gjeld speleforståing, forklarer ho.

Ikkje berre rosenraudt

– Du vert flink til å takle stress og halde hovudet kaldt. For det kan vere heftige diskusjonar, ja, til og med ubehagelege situasjonar du kjem utfor som dommar. Engasjementet kan verte sterkt hos trenarar og spelarar og som dommar kan du vere med å avgjere resultatet av ein kamp.Men å vere dommar er også veldig sosialt, du får treffe mange engasjerte menneske og oppleve stor idrettsglede, avsluttar Brevik.