– Hadde vore uråd å gjennomføre utan dei frivillige

foto