Tilskuer ble bedt om å være stille etter «ho der dommeren»-kommentarer